» » لواسان در سال ۱۳۴۹ به شهر لواسان تغییر نام داد و شهر شد
vote-iconنظرسنجی
ایا با دریافت هزینه و ساخت پارک در ابتدای رودخانه موافقید

تبلیغات


مجموع آنلاین ها : 3
0   2   1
لواسان در سال ۱۳۴۹ به شهر لواسان تغییر نام داد و شهر شد
 Был здесь в: 18:21:59', this, event, '180px');">crawl Bot
لواسان
 Был здесь в: 18:19:57', this, event, '180px');">