» » لواسان در سال ۱۳۴۹ به شهر لواسان تغییر نام داد و شهر شد
vote-iconنظرسنجی
ایا با دریافت هزینه و ساخت پارک در ابتدای رودخانه موافقید

تبلیغات


مجموع آنلاین ها : 4
0   1   3
لواسان در سال ۱۳۴۹ به شهر لواسان تغییر نام داد و شهر شد
 Был здесь в: 19:09:40', this, event, '180px');">crawl Bot