تلفن های 7 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان قطع می شود

تلفن های 7 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان قطع می شود

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر از تاریخ 5 بهمن ماه آغاز می شود.
تلفن های ۷ مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان قطع می شود

تلفن های ۷ مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان قطع می شود

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر از تاریخ 5 بهمن ماه آغاز می شود.

مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 الی 3339، 3374 الی 3377 در محدوده شهید سرگرد محمدی، فدائیان اسلام، پل سیمان، روزبهانی، مصطفی امیری و در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده ...
تلفن های ۷ مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان قطع می شود

تلفن های ۷ مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان قطع می شود

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر از تاریخ 5 بهمن ماه آغاز می شود.
اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

ارتباط تلفنی در مرکزهای مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر به دلیل عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (پنجم بهمن ماه) به مدت سه روز مختل می شود.
به گزارش دوشنبه روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 تا 3339 و 3374 تا 3377 در محدوده شهید سرگرد محمدی، فداییان اسلام، پل سیمان، روزبهانی و مصطفی امیری مختل می شود.
در مرکز مخابرات شهرستان قدس ...
اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

پول نیو ز  - ارتباط تلفنی در مرکزهای مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر به دلیل عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (پنجم بهمن ماه) به مدت سه روز مختل می شود.
به گزارش دوشنبه روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 تا 3339 و 3374 تا 3377 در محدوده شهید سرگرد محمدی، فداییان اسلام، پل سیمان، روزبهانی و مصطفی امیری مختل می شود. 
در مرکز ...
اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

ارتباط تلفنی در مرکزهای مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر به دلیل عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (پنجم بهمن ماه) به مدت سه روز مختل می شود.
به گزارش دوشنبه روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 تا 3339 و 3374 تا 3377 در محدوده شهید سرگرد محمدی، فداییان اسلام، پل سیمان، روزبهانی و مصطفی امیری مختل می شود.
در مرکز مخابرات شهرستان قدس ...
اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

ارتباط تلفنی در مرکزهای مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر به دلیل عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (پنجم بهمن ماه) به مدت سه روز مختل می شود.
به گزارش دوشنبه روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 تا 3339 و 3374 تا 3377 در محدوده شهید سرگرد محمدی، فداییان اسلام، پل سیمان، روزبهانی و مصطفی امیری مختل می شود.
در مرکز مخابرات شهرستان قدس ...
اختلال تلفنی ۹ مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی ۹ مرکز مخابراتی تهران از فردا

ساعت 24- ارتباط تلفنی در مرکزهای مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر به دلیل عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (پنجم بهمن ماه) به مدت سه روز مختل می شود.
اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی 9 مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران-ایرنا- ارتباط تلفنی در مرکزهای مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر به دلیل عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (پنجم بهمن ماه) به مدت سه روز مختل می شود.
تلفن های 7 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان قطع می شود

تلفن های 7 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان قطع می شود

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عرب سرخی، شهرستان قدس، شهید باهنر اسلامشهر، صفادشت، شهید چمران، گیلاوند، ولیعصر(عج)، لواسان، شهید چیتگر از تاریخ 5 بهمن ماه آغاز می شود.
vote-iconنظرسنجی
ایا با دریافت هزینه و ساخت پارک در ابتدای رودخانه موافقید

تبلیغات


مجموع آنلاین ها : 1
0   1   0
لواسان
 Был здесь в: 05:40:29', this, event, '180px');">crawl Bot